RUNNERS VORDEN - LOOPPLEZIER DELEN MET ELKAAR
Runners-Vorden
 

Contributie

Kwartaal € 25,00

Half jaar  €  45,00

Jaar        €  80,00

Dit bedrag kun je overmaken op IBAN bankrekeningnummer:

NL39RABO 0141 4748 23 ten name van Stichting Runners Vorden

Onder vermelding van je naam en betaling per maand/kwartaal/jaar. Onze voorkeur gaat uit naar betaling per kwartaal of jaar. In deze jaarlijkse contributie zit € 16,65 voor de lidmaatschap en verzekering van de Atletiekunie.